BẢNG GIÁ KÝ GỬI

   GIÁ HỢP ĐỒNG  CHÊNH   TỔNG GIÁ   ĐÃ THANH TOÁN
 STUDIO B-9-1    190TR  1.8 tỷ  
STUDIO B-9-2    160TR  1.8 tỷ  
STUDIO B-10-2    160TR  1.8 tỷ  
STUDIO B-10-1    190TR  1.8 tỷ  
THƯƠNG MẠI TẦNG 1 DÃY B    550TR    

THƯƠNG MẠI

TẦNG TRỆT DÃY B

   1.250TR